Γιατί δεν προκηρύσσονται νέες επαγγελματικές άδειες Λαϊκών Αγορών στην Ροδόπη;

26.05.2020 20:10

Κώστας Μαρκενδούδης

Κολλημένες οι διαδικασίες μέχρι τη δημιουργία του ΟΠΣ Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Συνεχίζουν να παίρνουν άδειες οι παραγωγοί, με 72 να δίνονται από το 2017

Στην μη λειτουργία του «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης» οφείλεται η μη προκήρυξη, τα τελευταία τρία χρόνια, πρόσκλησης από την Περιφέρεια για την έκδοση νέων επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών και πλανοδίου εμπορίου στη Ροδόπη.

Αυτό σημείωσε ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διοίκησης και Διαφάνειας κ. Αχμέτ Ιμπράμ κατά τη διάρκεια του Περιφερειακού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 21 Μαΐου, απαντώντας σε επερώτηση για το θέμα.

Όπως ανέφερε, μετά τον Νοέμβριο του 2017 δεν προχωρούν λόγω νόμου προκηρύξεις, μέχρι να λειτουργήσει πλήρως το σύστημα.

Παρόλα αυτά επισήμανε πως οι αγρότες μπορούν ακόμα να πάρουν άδεια για πώληση σε λαϊκή αγορά από τον οικείο Δήμο, και για πλανόδιο εμπόριο από την διεύθυνση Εμπορίου, με 72 άδειες να έχουν εκδοθεί από το 2017.

Προβλήματα δημιουργεί η μη χορήγηση αδειών

Εισηγητής ήταν ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Περιφερειακή Σύνθεση» κ. Τζιχάν Ιμάμογλου, ο οποίος τόνισε πως στη Ροδόπη, υφίστανται τρεις μεγάλες Λαϊκές Αγορές: Ιάσμου, Σαπών και Κομοτηνής, καθώς και αρκετές άλλες μικρότερες, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο έχουν και αρκετές θέσεις κενές.

Η έκδοση νέων επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου πραγματοποιείται μετά από προκήρυξη της Περιφέρειας και απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου. Και ενώ έχει εγκριθεί η δημιουργία των επιτροπών των δήμων για τις νέες επαγγελματικές άδειες, δεν έχει υπάρξει προκήρυξη για αυτές εδώ και πολύ καιρό.

Αυτό, σε συνδυασμό με την ανάγκη πώλησης των ευπαθών και εποχιακών προϊόντων των τοπικών παραγωγών, ο κ. Ιμάμογλου τόνισε πως κρίνεται επιβεβλημένη η συζήτηση με τους τοπικούς φορείς για την αναδιάρθρωση και επέκταση των τοπικών αγορών.

Για αυτό ζητούσε να μάθει γιατί έχει καθυστερήσει η έκδοση νέων αδειών, με αποτέλεσμα την δυσπραγία των επαγγελματιών, την αύξηση του παρεμπορίου στις κενές θέσεις, αλλά και τις προοπτικές και το σχεδιασμό της διοίκησης για την αναδιαμόρφωση των Λαϊκών Αγορών, ώστε να μην χαρακτηρίζονται παράνομοι οι παραγωγοί.

Περιμένοντας το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Στην απάντησή του ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διοίκησης και Διαφάνειας κ. Αχμέτ Ιμπράμ σημείωσε πως από τις 13/11/2017, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» μέχρι και σήμερα, απαγορεύεται η προκήρυξη νέων επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε μορφής, καθώς και η δημιουργία νέων λαϊκών αγορών, παρά μόνο μετά την πλήρη λειτουργία του «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης».

Πριν αυτού, από το 2014, ήταν σε ισχύ ο νόμος 4264, σύμφωνα με τον οποίο ο Περιφερειάρχης εγκρίνει την απόφαση των Δημοτικών Συμβουλίων για την προκήρυξη νέων επαγγελματικών αδειών Δημοτικών Αγορών, για το οποίο όμως θα έπρεπε να έχει προηγηθεί έγκριση από το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Λαϊκών Αγορών.Από το 2014 μέχρι το 2017, δεν εγκρίθηκε από τον Περιφερειάρχη καμία προκήρυξη νέων αδειών, γιατί κανένας Δήμος από την ΠΕ Ροδόπης δεν απέστειλε αίτημα για την έγκριση προκήρυξης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης σημείωσε πως μόνο ο Δήμος Κομοτηνής ξεκίνησε τη διαδικασία έγκρισης, ζητώντας με έγγραφό του το 2016 από το αρμόδιο Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Λαϊκών Αγορών την προκήρυξη 29 αδειών.

Το έγγραφο αυτό δεν απαντήθηκε, και συνεπώς δεν εκδόθηκε η προκήρυξη.

Σε ό,τι αφορά τις νέες επαγγελματικές άδειες πλανόδιου εμπορίου, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη, το 2015 βγήκε προκήρυξη για 108 νέες θέσεις, για τις οποίες κατατέθηκαν 20 αιτήσεις και χορηγήθηκαν 17 άδειες, που πληρούσαν τις απαιτήσεις του νόμου.

Το 2016 εκδόθηκε προκήρυξη πάλι για 108 άδειες, κατατέθηκαν 11 αιτήσεις και χορηγήθηκαν 11 νέες άδειες.

Από τις 13/11/2017 όμως δεν μπορεί να υπάρξει προκήρυξη για κανενός τύπου άδεια, για αυτό και δεν έχουν εκδοθεί.

Όσο για τις κενές θέσεις στις λαϊκές αγορές, η αρμόδια υπηρεσία πραγματοποίησε προκήρυξη εντός της προβλεπόμενης διετίας από τον νόμο, για κάθε δήμο και Λαϊκή Αγορά, και έχουν αποδοθεί θέσεις στους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες πωλητές του Δήμου Σαπών, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται το επόμενο διάστημα.

Συνεχίζουν οι άδειες για τους παραγωγούς

Οι παραγωγοί πωλητές μπορούν να πωλούν συνεχώς και αδιάλειπτα τα προϊόντα τους, μιας και ο νόμος 4497/2017 προβλέπει την χορήγηση νέας άδειας, και την ανανέωση παλαιάς, από το Δήμο μόνιμης κατοικίας σε όλους τους αγρότες.

Έτσι η τοποθέτησή τους στις λαϊκές αγορές γίνεται κανονικά και για όσο διάστημα αυτοί επιθυμούν, ανάλογα με την παραγωγή τους.

Οι παραγωγοί που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο πλανόδιο εμπόριο, μπορούν να καταθέσουν αίτημα στο τμήμα εμπορίου, ώστε να τους χορηγηθεί άμεσα, με την πληρωμή του σχετικού παράβολου, άδεια δραστηριοποίησης.

«Όλοι οι παραγωγοί δραστηριοποιούνται, δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτούς» σημείωσε χαρακτηριστικά.

17 αποφάσεις δραστηριοποίησης κερασοπαραγωγών τις τελευταίες μέρες

Όσο για την αναμόρφωση των αγορών, εφόσον αυτές έχουν κενές θέσεις, δεν υπάρχει λόγος επέκτασης, αλλά σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνοι για την μετακίνηση, επέκταση, χωροθέτηση, τους αρμόδιος είναι ο εκάστοτε φορέας λειτουργίας, δηλαδή ο Δήμος.

Απαντώντας ο κ. Ιμάμογλου, σημείωσε πως θα μπορούσε η Περιφέρεια, μιας και έχει στενή συνεργασία με την Κεντρική διοίκηση, να ξεκινήσει συνεργασία για το θέμα της αναμόρφωσης των λαϊκών αγορών, μιας και ο ν. 4497/2017 προβλέπει, μεταξύ των όσων ανέφερε, ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, καθορίζεται η λειτουργία νέων λαϊκών αγορών, πριν την έκδοση των αδειών, δηλαδή πριν την λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος.

Ανέφερε δε πως όσο αφορά τα προϊόντα που πωλούνται αυτή την εποχή, τα κεράσια του Γιακά, οι πατάτες της Μυρτίσκης και τα σκόρδα της Ξυλαγανής, οι παραγωγοί θα προσπαθούν να πωλήσουν την πραμάτεια τους πέριξ των λαϊκών αγορών, κάτι μειωτικό για τους ίδιους στην ντόπια κοινωνία.

Ανταπαντώντας ο κ. Ιμπράμ επισήμανε πως από το Νοέμβριο του 2017, όταν και έπαυσαν οι προκηρύξεις, έχουν εκδοθεί στην ΠΕ Ροδόπης 72 αποφάσεις δραστηριοποίησης σε παραγωγούς, εκ των οποίων 27 αφορούν νέες παραγωγικές άδειες.

Τις πέντε μέρες πριν την Πέμπτη 21 Μαΐου, όταν και πραγματοποιήθηκε το συμβούλιο, εκδόθηκαν 17 αποφάσεις δραστηριοποίησης κερασοπαραγωγών από το Τμήμα Εμπορίου της ΠΕ Ροδόπης. «Μέχρι σήμερα δεν έχω ακούσει κανένα παράπονο από παραγωγό, ότι δεν μπορεί να πουλήσει τα προϊόντα του» ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine