Ο Πρόεδρος του ΤΙΕ ΔΠΘ Καθηγητής Μ.Γ. Βαρβούνης στην επιστημονική επιτροπή του Global Council on Anthropological linguistics

22.05.2020 17:20

Η τιμητική εκλογή αποτελεί αναγνώριση του έργου που επιτελείται στο Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και στο ΤΙΕ

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Στις 21 Μαΐου 2020 ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας και Διευθυντής του «Εργαστηρίου Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» του ΔΠΘ καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης, αφού είχε προηγηθεί η εκλογή του, έλαβε την επίσημη πρόσκληση για να γίνει μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Global Council on Anthropological Linguistics (GLOCAL), του University of London (SOAS). Το δίκτυο αυτό είναι παγκοσμίως γνωστό για τις επιστημονικές εκδόσεις και τα διεθνή ανθρωπολογικά συνέδρια που διοργανώνει, όπως τα Annual Conference on Asian Linguistic Anthropology, Annual Conference on Mediterranean and European Linguistic Anthropology, Annual South and Central American Assembly Linguistic Anthropology, Annual Conference on Oceanian Linguistic Anthropology, African Assembly on Linguistic Anthropology και Mediterranean Association of Linguistic Anthropology (για τα υπόλοιπα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και τις δραστηριότητες του δικτύου βλ. λεπτομέρειες στο: https://glocal.soas.ac.uk/sc-committee/).
 
Η τιμητική αυτή εκλογή αποτελεί αναγνώριση από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα του πρωτοποριακού και αναγνωρισμένου επιστημονικού ερευνητικού έργου που επιτελείται στο Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ, πάνω στη Λαογραφία, την Κοινωνική και την Πολιτισμική Ανθρωπολογία, και κυρίως γύρω από το ζήτημα του επιστημονικού διαλόγου μεταξύ Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine

tzevelekidis