Θέσεις πολιτικής ευθύνης ακόμα και σήμερα

19.05.2020 17:47

Απαρατήρητα

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Παρότι η χώρα μας γνωρίζει απoανάπτυξη, και παρότι το αίτημα όλων των κυβερνήσεων από την εποχή των μνημονίων και μετά είναι οι επενδύσεις, ─προερχόμενες, κυρίως από το εξωτερικό, και στηριζόμενες στην πώληση, κυρίως, τεμαχίων της δημόσιας περιουσίας, όπως τα αεροδρόμια και τα λιμάνια, που μετά την πώλησή τους ανακοινώνουν και μερικά κάποια έργα─,

παρόλο, λοιπόν, που το αίτημα για επενδύσεις και δη θέσεις εργασίας παραμένει ενεργό, ειδικά μετά την τελευταία υγειονομική κρίση, σ’ όλον τον πεπολιτισμένο κόσμο, σε επίπεδο νομοθεσίας, αυτές δεν πρέπει να βλάπτουν το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, κι αυτό πάντοτε στη χώρα μας συνυφαινόταν με την περίφημη «γνώμη» της τοπικής κοινωνίας. Γνώμη ισχυρή τουλάχιστον στη Θράκη, αφού απέτρεψε μέχρι τώρα τη λειτουργία χρυσορυχείων, καθόλου όμως δεν απέτρεψε άλλου είδους ζητήματα πολιτικών επιλογών όπως η υιοθέτηση χώρου εκ του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, από την κυρίαρχη δύναμη, τις ΗΠΑ για στρατιωτική, καθώς γράφτηκε, βάση.

Στα καθ’ ημάς όμως, και στο ζήτημα «της Γνωμοδότησης για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “Αεριοστροβιλικός Σταθμός Συνδυασμένου Κύκλου (ΑΣΣΚ) με καύσιμο φυσικό αέριο[…]”» που ετέθη στο δια περιφοράς Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ (το 3ο του 2020), το οποίο αποτέλεσε ζήτημα αιχμής για την περιφερειακή παράταξη της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας, της οποίας προΐσταται ο κ. Κώστας Κατσιμίγας.

Ο κ. Κατσιμίγας,  ο οποίος κατέθεσε ολοκληρωμένη εισήγηση, ξεκαθαρίζοντας πρωτίστως ότι ως παράταξη «δεν είμαστε αντίθετοι στην επένδυση, αλλά επιθυμούσαμε κι επιθυμούμε να έχουμε σαφέστερη άποψη για τους εν δυνάμει κινδύνους από μία πρόσθετη περιβαλλοντική επιβάρυνση», στηριζόμενος αρχικά σε επτά λογικά επιχειρήματα, (βλ. «Παρατηρητής της Θράκης», «Φόβοι για περιβαλλοντική επιβάρυνση από την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής», 16 Μαΐου 2020), ενιστάμενος στη συνέχεια για την οριακή έγκριση της ΜΠΕ της επένδυσης, με την υπερίσχυση των ψήφων του προέδρου, ζητώντας ουσιαστικά την ανάκληση της συγκεκριμένης απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ, και για τους λόγους που αναφέρει ο Μηχανολόγος Μηχανικός Ευστάθιος Σταθάκης, (βλ. «Παρατηρητή της Θράκης», (23/3/2020), ο οποίος και επισημαίνει το ζήτημα της συσσώρευσης ρύπων στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής και αντιπροτείνει τη λειτουργία της μονάδας εκτός περιοχής της ΒΙΠΕ, στην περιοχή πχ. των Σαπών, έτσι ώστε να μην διατρέχει κίνδυνο η δημόσια υγεία.

Ε, ναι, τιμή για μία κοινωνία να ακούει τους ειδικούς επιστήμονες, να θέλει τις θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη, αλλά την ανάπτυξη σε ισορροπία με τα άλλα έννομα αγαθά, της προστασίας της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος. Εξάλλου, τι πρόβλημα θα προκύψει στην επενδύτρια εταιρεία με την αλλαγή του τόπου επένδυσης; Τόσο μεγάλο πρόβλημα αυτό είναι;

Καλό πάντως πολύ καλό να επιστρέφει στο ρόλο της η πολιτική και οι πολιτικοί…Τ.Κ.-Β.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine