Τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα για την επιστρεπτέα προκαταβολή στις επιχειρήσεις

11.05.2020 09:18

Από σήμερα έως τις 15 Μαΐου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ στην οποία οι επιχειρήσεις μπορούν να ενημερωθούν για το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής που τους έχει εγκριθεί.

Από σήμερα μέχρι και τις 15 Μαΐου οι ενδιαφερόμενοι μπαίνοντας στο aade.gr/MyBusinessSupport όπου και είχαν υποβάλει τις αιτήσεις τους, θα μπορέσουν αφενός να ενημερωθούν για το ποσό του δανείου που τους προεγκρίθηκε αλλά και να δηλώσουν αν αποδέχονται τους όρους χορήγησής του, προκειμένου αυτή να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση Χορήγησης και να επιλέξουν το τελικό ποσόν του δανείου (στην περίπτωση που επιθυμούν να ζητήσουν μικρότερο ποσόν από το εγκεκριμένο) αποδεχόμενοι παράλληλα τους όρους αποπληρωμής, όπως περιγράφονται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Τα ελάχιστα ποσά που έχουν ορισθεί για την επιστρεπτέα προκαταβολή είναι:

Από 2.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ για επιχειρήσεις με πάνω από 50 εργαζόμενους.

Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης ανά επιχείρηση δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 350.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 άτομα και το ποσό των 500.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 250 άτομα.

Η επιστροφή του ποσού αρχίζει από το 2022 - υπάρχει δηλαδή περίοδος χάριτος μέχρι τις 31/12/ 2021 - και θα γίνει σε 40 ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις. Το ποσό της ενίσχυσης εμφανίζεται στις οφειλές της επιχείρησης στο TAXISNet. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα δουν το ποσό που τους αναλογεί και θα υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» στο TAXISnet.

Επιτόκιο είναι το βασικό επιτόκιο που ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα, προσαυξημένο κατά 109 μονάδες βάσης. Δηλαδή, με σημερινά δεδομένα, κάτω του 1%.

Από τις 18 έως και τις 31 Μαΐου 2020 θα πρέπει να δηλώσουν οι εργοδότες τους υπαλλήλους τους που συνεχίζουν να τελούν σε αναστολή σύμβασης για το μήνα Μάιο (από 1.5.2020 έως και τις 31.5.2020), προκειμένου να εισπράξουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ.

Οι δε εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιήσεις υπεύθυνων δηλώσεών τους από τις 19 Μαΐου έως και την 1η Ιουνίου, για να πληρωθούν το ποσό που αντιστοιχεί στις ημέρες που ήταν σε αναστολή, από τις 5 Ιουνίου κι έπειτα.

Προσοχή: Οι εργαζόμενοι δεν χρειάζεται να κάνουν υπεύθυνες δηλώσεις αυτή τη φορά, παρά μόνο , αν χρειάζεται, να τροποποιήσουν το ΙΒΑΝ ή τα στοιχεία μίσθωσης κύριας κατοικίας τους. Οι εργοδότες βεβαιώνουν με υπεύθυνη δήλωσή τους στην «Εργάνη» στοιχεία που αντλούνται αυτόματα.

Αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ

Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που επαναλειτουργούν, θα λάβουν την ειδική αποζημίωση ανάλογα με τις μέρες που μένουν σε παράταση αναστολής και με βάση υπολογισμού τα 534 ευρώ (περίπου 17,8 ευρώ την ημέρα).

Έτσι αν μια επιχείρηση ξεκίνησε να λειτουργεί στις 4 Μαΐου (π.χ. βιβλιοπωλεία, κομμωτήρια κλπ) ο εργαζόμενος θα εισπράξει για τον μήνα Μάιο αποζημίωση ύψους 54 ευρώ (για τις 3 ημέρες που ήταν σε αναστολή).

Αν η επιχείρηση ανοίξει στις 11 Μαΐου (π.χ. λιανικό εμπόριο) θα λάβει 180 ευρώ (για το πρώτο 10ήμερο που ήταν εκτός εργασίας).

Αν η επιχείρηση ανοίξει στις 18 Μαΐου, ο εργαζόμενος  θα εισπράξει 306 ευρώ, ενώ αν ανοίξει στις 25 Μαΐου θα εισπράξει 432 ευρώ.

Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, με θέμα τα «περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και τη σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας», προβλέπεται.

1. H αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020 και συνεπώς, δεν θα επαναλειτουργήσουν, παρατείνεται.

2. Επίσης, παρατείνεται η αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που είχαν τεθεί σε αναστολή.Μετά το πέρας του διαστήματος της παράτασης αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για το συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται, όταν η επιχείρηση-εργοδότης επαναλειτουργήσει.


ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine