Πράσινο φως για την έναρξη του Διαχειριστικού Σχεδίου της Βιστωνίδας

08.05.2020 19:45

Κώστας Μαρκενδούδης

Έκπτωση 40% έδωσε ο ανάδοχος του έργου, που αναδείχθηκε από τη διαγωνιστική διαδικασία

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Θα αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση στη Λίμνη και τον περιβάλλοντα χώρο της, ανοίγοντας το δρόμο για τις απαραίτητες παρεμβάσεις

 
Προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Διαχειριστικό σχέδιο υδάτων λίμνης Βιστωνίδας και οριοθέτηση-καθορισμός αιγιαλού-παραλίας» ανέδειξε η Οικονομική Επιτροπή της ΠΑΜΘ. Μέσα από το έργο  θα αποτυπωθεί αφενός η υφιστάμενη κατάσταση στη Λίμνη και τον περιβάλλοντα χώρο της, αλλά θα ανοίξει και ο δρόμος για την Περιφέρεια ώστε να προχωρήσει στη συνέχεια σε παρεμβάσεις ανάλογα με τις προτάσεις του.
 
Το έργο είναι κρίσιμο τόσο για την αποτύπωση της λίμνης, όσο και για την αντιμετώπιση των θεμάτων που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, αφενός από τις προσχώσεις από τα φερτά υλικά που φέρνουν οι ποταμοί στη Βιστωνίδα, που έχουν δημιουργήσει και προβλήματα στην ιχθυοπαραγωγή, αλλά και η ανάγκη για αντιπλημμυρικά έργα για την προστασία της ευρύτερης περιοχής.
 
Στη δεύτερη φάση της διαδικασίας είχε προχωρήσει μόνο μία εταιρεία από τις 3 που είχαν αρχικά υποβάλλει προτάσεις, η οποία από τον αρχικό προϋπολογισμό των 524.166,30 ευρώ χωρίς ΦΠΑ έδωσε προσφορά 312.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και μέση έκπτωση 40,477%.
 

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο

 
Το σχέδιο περιλαμβάνει τρία πακέτα εργασίας, που θα πρέπει να παραδώσει ο ανάδοχος σε 18 μήνες.
 
Το πρώτο πακέτο εργασίας περιλαμβάνει τοπογραφικές εργασίες αποτύπωσης της παρόχθιας ζώνης της λίμνης Βιστωνίδας συνολικής έκτασης περίπου 5.000 στρεμμάτων με κατάλληλο Σύστημα μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους (ΣμηΕΑ),με συμπληρωματικές επίγειες μετρήσεις όπου απαιτείται (π.χ. τεχνικά υφιστάμενα έργα, αναχώματα κτλ της παρόχθιας ζώνης) και την βυθομετρική αποτύπωση αυτής.
 
Επίσης προβλέπει την έρευνα-συλλογή στοιχείων από αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. στοιχεία κτηματολογίου, χαρτών Γ.Υ.Σ., χρήσεων γης, διαγράμματα Διανομών Υπουργείου Γεωργίας κτλ).
 
Το δεύτερο Πακέτο Εργασίας περιλαμβάνει υδρολογική ανάλυση που θα περιλαμβάνει την εξαγωγή των μέσων παροχών των υδατικών συστημάτων που εκβάλλουν στη λίμνη σε υγρές, ξηρές και μέσες συνθήκες και την κατάρτιση υδατικού ισοζυγίου, όπου θα συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των εισροών και εκροών της λίμνης για κάθε υδρολογικό σενάριο, αλλά και εκτίμηση της ετήσιας στερεοπαροχής της λίμνης.
 
Μετά από αυτές τις εργασίες θα γίνει το τρίτο Πακέτο Εργασίας, που αφορά την κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων που θα περιλαμβάνει την έρευνα-καταγραφή των στοιχείων βιοτικού και αβιοτικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης, την καταγραφή των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, την έρευνα-καταγραφή των υφιστάμενων χρήσεων ύδατος στην περιοχή μελέτης και των υφιστάμενων, προγραμματιζόμενων και νέων έργων στην περιοχή.
 
Επίσης προβλέπεται ο έλεγχος της συμβατότητάς τους με εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης, όπως το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης και το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης.
 
Το Σχέδιο θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση και εκτίμηση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των υδατικών συστημάτων της περιοχής, την οικονομική ανάλυση των χρήσεων ύδατος και τον εντοπισμό των πιέσεων των υδάτων στην περιοχή, τη διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης πηγαίων, επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.
 
Τέλος, το Σχέδιο θα περιλαμβάνει τη πρόταση των οριογραμμών αιγιαλού-παραλίας, σύμφωνα με τις επιταγές της κείμενης νομοθεσίας.
 

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine

tzevelekidis
ehealthmonitoring