Προσλήψεις πέντε ατόμων για τον Βρεφονηπιακό στα Λιμενάρια Θάσου

24.03.2020 18:07

Δύο οι ειδικότητες που αναζητούνται

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε ατόμων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2019-2020, εξέδωσε το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» του Δήμου Θάσου.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την κατανομή αναζητούνται 4 άτομα ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και 1 άτομο ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό στα Λιμενάρια Θάσου. Όσοι επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση εργασίας διάρκειας έως 31 Αυγούστου 2020 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος
 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» που εδρεύει στο Δήμο Θάσου στην οδό Πιέρ ντε Βαμπέζ (στο κτήριο του παλιού ΙΚΑ) τ.κ. 64004, απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Βλαχογιάννη Ιωάννας (τηλ. επικοινωνίας:25930 24020). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες, Έντυπα – Διαδικασίες, Διαγωνισμών Φορέων, Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι, Ανεξάρτητες και άλλες αρχές, ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες, Έντυπα – Διαδικασίες, Διαγωνισμών Φορέων, Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
 

Info

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine