Δεν χαρακτηρίστηκαν ως νεότερο μνημείο ή ιστορικός τόπος τα μεταλλεία Κίρκης

20.03.2020 17:18

Της Έκδοσης

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Τον μη χαρακτηρισμό του συγκροτήματος των μεταλλείων της Κίρκης ως νεότερου μνημείου ή ιστορικού τόπου, αποφάσισε το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά από την αρνητική εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεότερων Μνημείων.
 
Να θυμίσουμε πως ο Δήμος Αλεξανδρούπολης είχε εκφράσει την πρόθεση να δρομολογηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για τη διεκδίκηση της έκτασης των μεταλλείων  από τα συναρμόδια υπουργεία, τη σύνταξη μελετών αξιοποίησής τους, τον χαρακτηρισμό από το Υπουργείο Πολιτισμού του κτιριακού συγκροτήματος των μεταλλείων ως νεότερο μνημείο και της ευρύτερης περιοχής ως ιστορικό τόπο.
 
Η απόφαση του Υπουργείου αναρτήθηκε πρόσφατα, παρόλο που η γνωμοδότηση του ΚΣΝΜ έγινε σε συνεδρίαση στα τέλη Ιανουαρίου.
 
Η Υπουργός Πολιτισμού αποφάσισε λοιπόν τον μη χαρακτηρισμό ως νεώτερου μνημείου, του κτηριακού συγκροτήματος των μεταλλείων της Κίρκης και των συνοδευτικών του κτηρίων με τον εξοπλισμό τους, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κίρκης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, φερόμενης ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου κρίνοντας, ότι το ανωτέρω συγκρότημα δεν διαθέτει ιδιαίτερα αξιόλογα χαρακτηριστικά από ιστορική, μορφολογική, αρχιτεκτονική, τεχνική, κοινωνική και οικονομική άποψη, ώστε να πληροί τις αυξημένες προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1γ που ορίζει ο Νόμος 3028/2002 για τον χαρακτηρισμό του ως νεώτερου μνημείου.
 
Επίσης για τους ίδιους λόγους αποφασίζει τον μη χαρακτηρισμό ως ιστορικού τόπου, της ευρύτερης περιοχής των μεταλλείων, εντός της οποίας χωροθετούνται οι στοές εξόρυξης του μεταλλεύματος και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας του μεταλλεύματος με τα συνοδευτικά κτίρια, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κίρκης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου, φερόμενης ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου.
 
Πάντως ο χώρος δεν θα μείνει όπως έχει, μιας και ήδη από πέρυσι το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει αποφασίσει να διατεθεί το ποσό των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για την περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής, που περιλαμβάνει αποκατάσταση των λεκανών απόθεσης τελμάτων, διαμόρφωση ελεγχόμενου χώρου απόθεσης, διαχείριση των σωρών των εξορυκτικών αποβλήτων και διαχείριση των διαφυγών των τελμάτων και των ρυπασμένων ιζημάτων στα τμήματα των ρεμάτων Κιρκάλων και Ειρήνη. Κ.Μ.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine

#audi_afs