Ηλεκτρονικό Μητρώο για Φιλοζωικά Σωματεία και Ενώσεις θα δημιουργήσει το ΥΠΕΣ

25.02.2020 19:39

Στόχος η εφαρμογή συνεκτικών πολιτικών περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Τη δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Φιλοζωικών Σωματείων και Ενώσεων με σκοπό την καταγραφή τους σε μια ενιαία ανοικτή βάση, στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, προβλέπει  το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών: «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή.

Στόχος της καταγραφής είναι η εφαρμογή συνεκτικών πολιτικών περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, η διαπίστωση της τήρησης των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τους ως νομικών προσώπων, καθώς και η συμμετοχή στη διαβούλευση ενόψει της αναθεώρησης του νομοθετικού πλαισίου.

Στο Μητρώο θα έχουν υποχρέωση εγγραφής τα αναγνωρισμένα και νομίμως λειτουργούντα Φιλοζωικά Σωματεία και Ενώσεις.

Η επιτυχής εγγραφή στο μητρώο, κατόπιν ελέγχου των όρων και προϋποθέσεων, θα αποδίδει έναν μοναδικό αριθμό εγγραφής, ο οποίος αποτελεί το αναγνωριστικό γνώρισμα για τη συμμετοχή του σωματείου ή της ένωσης σε εθελοντικές ή μη δράσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλων Υπουργείων, καθώς και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τα ζώα συντροφιάς

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών θα καθορίζονται η διαδικασία εγγραφής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια για την εφαρμογή  των διατάξεων.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine