Ενεργοποιήθηκε η εφαρμογή για «Καταγραφή και παρακολούθηση εξοπλισμού»

20.12.2019 20:36

Απευθυνθείτε σε επαγγελματίες του χώρου προτρέπει το Σωματείο Αδειούχων Επαγγελματικών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Ροδόπης-Ξάνθης

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Ενημερωτική ανακοίνωση εξέδωσε το Σωματείο Αδειούχων Επαγγελματικών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Ροδόπης-Ξάνθης με την οποία πληροφορεί πως το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας έχει ενεργοποιήσει την εφαρμογή για «Καταγραφή και παρακολούθηση εξοπλισμού» με στόχο:
 

  • Να καταγράψει το σύνολο των μονάδων εξοπλισμού εντός της Ελληνικής επικράτειας, που πρέπει να υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους εντοπισμού διαρροών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 517/2015 ή το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΚ) 1005/2009 δηλαδή, το σύνολο των μονάδων εξοπλισμού με φορτίου> 3 Κg ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος ή >5 τόνων ισοδυνάμου CO2 φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου.
  • Να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των χειριστών τους με τα προβλεπόμενα στους ίδιους Κανονισμούς σε ό,τι αφορά την τακτική συντήρηση, τις λοιπές τεχνικές εργασίες και εν γένει τα μέτρα πρόληψης διαρροών και εκπομπών των ελεγχόμενων αερίων
  • Οι χειριστές του ανωτέρου εξοπλισμού έχουν υποχρέωση να τηρούν τα χρονοδιαγράμματα των τακτικών ελέγχων να αντιμετωπίζουν άμεσα τις βλάβες και να κάνουν επανέλεγχο να εγκαθιστούν συστήματα εντοπισμού διαρροών και να φροντίζουν για τον τακτικό τους έλεγχο, να λαμβάνουν αποφάσεις για την εγκατάσταση, απεγκατάσταση, μετατροπή μονάδων και τη διαχείριση των ελεγχόμενων ουσιών.
  • Έχουν επίσης υποχρέωση να χρησιμοποιούν για τις ανωτέρω εργασίες Αδειούχους και πιστοποιημένου Τεχνικούς.
 
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε:
 
Να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του υπουργείου www.ypeka.gr και στην ενότητα «Κλιματική Αλλαγή».
 
Να ενημερωθείτε από τον εκάστοτε Αδειούχο και Πιστοποιημένο Τεχνικό Ψυκτικό σας.
 
Να στείλετε τα στοιχεία σας για ενημέρωση στο e-mail του Σωματείου: [email protected]

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine

tzevelekidis
ehealthmonitoring