ΟΣΕ: 9 θέσεις σε Αλεξανδρούπολη και Δράμα για την κάλυψη αναγκών φύλαξης ισόπεδων διαβάσεων

05.11.2019 21:11

Αιτήσεις μέχρι τις 11 Νοεμβρίου

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Από την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για 160 νέες προσλήψεις στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ ΑΕ) με προκήρυξη του ΑΣΕΠ.
 
Να θυμίσουμε ότι για την περιοχή μας από την εν λόγω προκήρυξη προβλέπονται 5 θέσεις ειδικότητας ΥΕ Φυλάκων για τη Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής/Τμήμα Αλεξανδρούπολης και 4 θέσεις ειδικότητας ΥΕ Φυλάκων προβλέπονται για τη Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής/Τμήμα Δράμας.
 
Όσοι επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση εργασίας 8ωρης απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.9 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Καρόλου 1-3, Τ.Κ.104 37 Αθήνα, απευθύνοντάς την στην «Κεντρική Διεκπεραίωση», η οποία ευρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της Καρόλου.
 
Η προθεσμία κατάθεσης υποψηφιοτήτων ολοκληρώνεται στις 11 Νοεμβρίου.
 

Info

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν ολόκληρη την προκήρυξη καθώς και τα απαιτούμενα έντυπα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.ose.gr/el/%CE%BD%CE%B5%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83
 

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine