Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης για πρώτη φορά σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ - Δράση ΚΑ1

24.10.2019 19:11

Εκπαιδευτικοί της Ροδόπης θα επιμορφωθούν σε ζητήματα που άπτονται της σχολικής ζωής

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Η ΔΔΕ Ροδόπης, ως γνωστόν, συμμετέχει σε πολλά Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+. Ωστόσο για πρώτη φορά φέτος συμμετέχει σε πρόγραμμα της κατηγορίας Erasmus+- Δράση ΚΑ1 (Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων - Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης).
 
Συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους υπέβαλε σχέδιο δράσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον κρατικό φορέα διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, το ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών), με γενικό τίτλο «Θέτοντας τα θεμέλια για μια νέα προοπτική στα σχολεία της ΔΔΕ Ροδόπης: για μια καινοτόμο, χωρίς αποκλεισμούς και βασισμένη σε αξίες εκπαίδευση» και διάρκεια  από 01-09-2019 έως 31/08/2020. Η πρόταση υποβλήθηκε σε αξιολόγηση, έλαβε υψηλή βαθμολογία, εγκρίθηκε και ήδη ξεκίνησε να υλοποιείται.
 
Υπεύθυνος οργανισμός διαχείρισης του σχεδίου είναι φυσικά, η ΔΔΕ Ροδόπης ενώ τα σχολεία που συμμετέχουν είναι το 4ο Γυμνάσιο Κομοτηνής, το 3ο ΓΕΛ Κομοτηνής και το ΓΕΛΔΕ Σαπών.
 
Σε γενικές γραμμές και στο πλαίσιο της δράσης, εκπαιδευτικοί από τη ΔΔΕ Ροδόπης και τα προαναφερθέντα σχολεία θα επιμορφωθούν σε ζητήματα που άπτονται της σχολικής ζωής και στη συνέχεια θα κληθούν να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της Ροδόπης και να εφαρμόσουν όσα έμαθαν στις τάξεις τους, στοχεύοντας έτσι στη μαθητική κοινότητα εν γένει.
 
Ήδη οι τέσσερεις πρώτοι εκπαιδευτικοί από το 3ο ΓΕΛ Κομοτηνής έχουν ολοκληρώσει σειρά μαθημάτων με θέμα την είσοδο και εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων στην τάξη.
 
Από αυτούς θα ακολουθήσει εκτενέστερη ενημέρωση. Η εκπαίδευση  του προσωπικού εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της ΔΔΕ Ροδόπης για την καταπολέμηση της μαθητικής διαρροής και την εξασφάλιση ποιότητας στη λειτουργία των σχολείων της περιοχής ευθύνης της.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine