Συνεχίζει ως συνήγορος του Φοιτητή στο ΔΠΘ η Λευκή Κιοσσέ-Παυλίδου

21.10.2019 21:28

Θα παραμείνει στο θεσμό και την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Θα συνεχίσει και φέτος, μετά την ομολογουμένως δυναμική αρχή που έκανε πέρυσι, στη θέση του Συνηγόρου του Φοιτητή η κ. Λευκή Κιοσσέ, αποδεχόμενη την τιμητική πρόταση που της έγινε από τη διοίκηση του Πανεπιστημίου.
 
Ο Συνήγορος του Φοιτητή έχει ως αρμοδιότητα τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή φοιτητών και διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος, στη λογική της τήρησης της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας και την αντιμετώπιση, εφόσον υπάρχουν, φαινομένων κακοδιοίκησης εντός του ΔΠΘ.
 
Ο θεσμός ξεκίνησε τη λειτουργία του το Μάρτιο του 2019, και παρά το σύντομο διάστημα της ύπαρξής του, έχει ήδη αναπτύξει δράση.
 
Όπως σημείωσε η κ. Κιοσσέ, είχε την πρόταση να συνεχίσει, και επειδή της άρεσε η εμπειρία καθώς θεωρεί ότι προσέφεραν αρκετά το προηγούμενο διάστημα, για αυτό και την αποδέχτηκε.
 

Οι αρμοδιότητες του Συνηγόρου

 
Να υπενθυμίσουμε πως ο Συνήγορος του Φοιτητή διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή και διαμεσολαβεί στα αρμόδια Όργανα του Ιδρύματος για την επίλυσή τους.
 
Μπορεί μάλιστα να ζητά από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη.
 
Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τηρείται η νομιμότητα, ότι παρατηρούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, συντάσσει πόρισμα το οποίο γνωστοποιεί στον Καθηγητή τον οποίον αφορά ή την αρμόδια διοικητική υπηρεσία και τον φοιτητή που υπέβαλε την αναφορά και διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος.
 
Μπορεί τέλος με πράξη του να θέτει στο αρχείο αναφορά που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιμη ή αστήρικτη, ενώ σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος διαβιβάζει την υπόθεση στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.
 
Να σημειωθεί, κάτι που διευκρινίστηκε από την αρχή της λειτουργίας του γραφείου, πως ο Συνήγορος του φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine