Οριοθέτηση της Λίμνης Βιστωνίδας και της παραλιακής ζώνης προωθεί η ΠΑΜΘ

11.10.2019 22:59

Με το προωθούμενο Σχέδιο Υδάτων Λίμνης Βιστωνίδας που θα αποτυπώσει την κατάσταση και θα ανοίξει το δρόμο για την πραγματοποίηση έργων

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Να ανοίξει το δρόμο για παρεμβάσεις στη Λίμνη Βιστωνίδα, ξεκαθαρίζοντας οριστικά τις οριογραμμές αιγιαλού-παραλίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να υπάρχει σαφής οριοθέτηση της λίμνης και της παραλιακής ζώνης αλλά και αξιολογηθεί και να εκτιμηθεί η ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των υδατικών συστημάτων της περιοχής θέλει η Περιφέρεια ΑΜΘ.
 
Για αυτό και πρόσφατα προχώρησε στην προκήρυξη του έργου «Διαχειριστικό Σχέδιο Υδάτων Λίμνης Βιστωνίδας και Οριοθέτηση- Καθορισμός Αιγιαλού-Παραλίας».
 
Μέσα από αυτό το έργο, θα αποτυπωθεί αφενός η υφιστάμενη κατάσταση στη Λίμνη και τον περιβάλλοντα χώρο της, αλλά θα ανοίξει και ο δρόμος για την Περιφέρεια ώστε να προχωρήσει στη συνέχεια σε παρεμβάσεις, ανάλογα και με το τι θα προταθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο.

Απαραίτητο το Σχέδιο για να γίνουν τα επόμενα βήματα

Όπως είναι γνωστό, η Βιστωνίδα είναι η τέταρτη μεγαλύτερη σε έκταση λίμνη της χώρας, ανήκοντας διοικητικά σε Ξάνθη και Ροδόπη. Σε αυτή εισρέουν ύδατα από ορεινές, ημι-ορεινές και πεδινές λεκάνες απορροής, ενώ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υγροβιότοπους της χώρας και έχει έντονο τουριστικό και κοινωνικο-οικονομικό ενδιαφέρον.
 
Άλλωστε φιλοξενεί πλήθος ειδών πανίδας (ενδεικτικά αναφέρονται ερωδιοί, κύκνοι και γενικά η ορνιθοπανίδα με ιδιαίτερα σπάνια είδη πουλιών, καθώς και αγριόγατοι, τσακάλια και 37 καταγεγραμμένα είδη ψαριών) και χλωρίδας και εμπίπτει στο ειδικό καθεστώς περιβαλλοντικής προστασίας Νatura 2000.
 
Το έργο έχει προϋπολογισμό 650 χιλιάδες ευρώ, με την Περιφέρεια να προχωρά σε αυτή γιατί, όπως σημείωσε η Εκτελεστική Γραμματέας της ΠΑΜΘ κ. Ζωή Κοσμίδου δεν διαθέτει τους εξειδικευμένους μελετητές για να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο μεγάλο έργο.
 
Για αυτό και μέσω αυτής της μελέτης, που περιλαμβάνει τοπογραφικές και υδροροϊκές μελέτες, θα μπορέσουν να οριοθετήσουν και τις χρήσεις γης γύρω από την Λίμνη, διαπιστώνοντας πού υπάρχει δραστηριοποίηση στην αλιεία, πού στην κτηνοτροφία και πού στη γεωργία, καθώς δεν έχουν καθοριστεί μέχρι σήμερα.
 
Αυτό θα τους επιτρέψει να κάνουν και τα αντίστοιχα έργα, ώστε να αξιοποιηθεί κατάλληλα και η ευρύτερη περιοχή.
 
«Είναι ένα σημαντικό μέγεθος μελετών, αλλά χρειάζονται για να προκύψει και η αξιοποίηση μιας πολύ μεγάλης περιοχής αλλά και να στηριχθεί ο κόσμος που ασχολείται πολύ εντατικά με τον πρωτογενή τομέα» σημείωσε. Ταυτόχρονα θα έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν και τα όποια προβλήματα διαχείρισης της Βιστωνίδας, όπως οι καταστροφές που έχουν συμβεί κατά καιρούς από πλημμύρες, που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσα από μία εμπεριστατωμένη μελέτη.
 
Το έργο έχει ορίζοντα υλοποίησης 18 μηνών, και το διαχειριστικό σχέδιο που θα διαμορφωθεί θα είναι αυτό που θα καθορίσει τι πόροι και πώς θα διατεθούν για την αξιοποίηση και την ανάδειξη της περιοχής, αλλά και την κατασκευή των έργων προστασία της.

Κουμπώνει στα παλιότερα σχέδια το διαχειριστικό

Άλλωστε είναι γνωστό το θέμα της επίχωσης από τα φερτά υλικά που κατεβαίνουν από τις λεκάνες απορροής, τα οποία έχουν κατά καιρούς δημιουργήσει προβλήματα και σύμφωνα με παλιότερες μελέτες που έχουν υπάρξει, θα οδηγήσουν στην μείωση του βάθους, και θα επηρεάσει όλες τις χρήσεις στην λίμνη.
 
Το Διαχειριστικό Σχέδιο Υδάτων, σε συνδυασμό με τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης (με τα οποία θα ελεγχθεί η συμβατότητα του), όπως το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης και το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής
Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης, αναμένεται να εξειδικεύσει τις απαιτήσεις, τους στόχους και τα μέτρα που περιλαμβάνονται στα εν λόγω Σχέδια Διαχείρισης, με στόχο την προώθηση της περιβαλλοντικής προστασίας και της αειφόρου ανάπτυξης της άμεσης και κατ’ επέκταση της ευρύτερης περιοχής της λίμνης.

Ποιες εργασίες θα γίνουν

Για την υλοποίηση του Διαχειριστικού, θα πραγματοποιηθούν τοπογραφικές εργασίες αποτύπωσης της παρόχθιας ζώνης της λίμνης Βιστωνίδας συνολικής έκτασης περίπου 5.000 στρεμμάτων με κατάλληλο Σύστημα μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους, με συμπληρωματικές επίγειες μετρήσεις όπου απαιτείται (π.χ. τεχνικά υφιστάμενα έργα, αναχώματα κτλ της παρόχθιας ζώνης) και την βυθομετρική αποτύπωση αυτής.
 
Επίσης θα γίνει η έρευνα-συλλογή στοιχείων από αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. στοιχεία κτηματολογίου, χαρτών Γ.Υ.Σ., χρήσεων γης, διαγράμματα Διανομών Υπουργείου Γεωργίας κτλ).
 
Επίσης θα γίνει υδρολογική ανάλυση που θα περιλαμβάνει την εξαγωγή των μέσων παροχών των υδατικών συστημάτων που εκβάλλουν στη λίμνη σε υγρές, ξηρές και μέσες συνθήκες και την κατάρτιση υδατικού ισοζυγίου, όπου θα συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των εισροών και εκροών της λίμνης για κάθε υδρολογικό σενάριο. Κατόπιν θα εκτιμηθεί η ετήσια στερεοπαροχής της λίμνης, δηλαδή η μάζα φερτών που μεταφέρεται σε αυτή.
 
Τέλος η κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων θα περιλαμβάνει την έρευνα-καταγραφή των στοιχείων βιοτικού και αβιοτικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης, την καταγραφή των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, την έρευνα-καταγραφή των υφιστάμενων χρήσεων ύδατος στην περιοχή μελέτης και των υφιστάμενων, προγραμματιζόμενων και νέων έργων στην περιοχή και τον έλεγχο συμβατότητας με εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης, όπως το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης & το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης.
 
Το Σχέδιο θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση και εκτίμηση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των υδατικών συστημάτων της περιοχής, την οικονομική ανάλυση των χρήσεων ύδατος και τον εντοπισμό των πιέσεων των υδάτων στην περιοχή, τη διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης πηγαίων, επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Τέλος, το Σχέδιο θα περιλαμβάνει τη πρόταση των οριογραμμών αιγιαλού-παραλίας, σύμφωνα με τις επιταγές της κείμενης νομοθεσίας.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine