7 άτομα με δίμηνες συμβάσεις θα προσλάβει το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής

21.09.2019 10:48

Για τις ανάγκες που θα προκύψουν από την εκπαίδευση των υπό πρόσληψη ειδικών φρουρών

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
διάρκειας δύο μηνών, συνολικά επτά ατόμων θα προχωρήσει το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, για να καλύψει τις ανάγκες που θα δημιουργηθούν κατά την εκπαίδευση των χιλίων πεντακοσίων υπό πρόσληψη ειδικών φρουρών (να υπενθυμίσουμε πως οι 1000 θα βρίσκονται στην Κομοτηνή και 500 στο Διδυμότειχο).
 
Το Τμήμα θα προσλάβει 1 άτομο στην ειδικότητα ΔΕ Υδραυλικών, 1 άτομο στην ειδικότητα ΔΕ Ηλεκτρολόγων και 5 άτομα στην ειδικότητα ΥΕ Καθαριστών/ριών.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως (Δευτέρα-Παρασκευή: 08.00΄- 14.00΄ και Σαββατοκύριακο: 08.30΄-12.30΄), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine