Δύο Πολιτικούς μηχανικούς και ένα Τοπογράφο θα προσλάβει ο Δήμος Κομοτηνής

30.08.2019 10:15

Κώστας Μαρκενδούδης

Με οχτάμηνες συμβάσεις για να καλύψουν τις ανάγκες της Υπηρεσίας Δόμησης και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Την πρόσληψη δύο Πολιτικών Μηχανικών και ενός Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού θα αιτηθεί ο Δήμος Κομοτηνής, για τις τρεις θέσεις συμβασιούχων οχτώ μηνών που του επιτρέπει το Υπουργείο Εσωτερικών για το 2019.
 
Ο Δήμος Κομοτηνής είχε αποστείλει στις αρχές του 2019 αίτημα για την πρόσληψη εννέα ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ μηνών, κατά αριθμό και ειδικότητα, αιτιολογώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες για τις συγκεκριμένες προσλήψεις.
 
Ο Δήμος είχε ζητήσει δύο θέσεις Πολιτικών Μηχανικών, μια Μηχανικών Χωροταξίας-Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, μια Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και τρεις Ηλεκτρολόγων.
 
Το υπουργείο Εσωτερικών τελικά ενέκρινε στον Δήμο Κομοτηνής τρεις θέσεις, για αυτό και κατόπιν της γενόμενης περικοπής στο αρχικό αίτημα το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να επανακαθορίσει τις ειδικότητες για τα εγκριθέντα άτομα.
 
Έτσι προτάθηκαν δύο θέσεις ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και μια ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, γιατί ο  Δήμος Κομοτηνής έχει ελλείψεις στη στελέχωση της Υπηρεσίας Δόμησης, αλλά και την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, γεγονός που απομειώνει την επιχειρησιακή του δυνατότητα, αλλά και την προετοιμασία, υποβολή και υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ και άλλων Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine