Πυρετώδεις ρυθμοί στη Διεύθυνση Δασών Ροδόπης για τους δασικούς χάρτες

06.07.2019 11:21

Κώστας Μαρκενδούδης

Έχει ελεγχθεί το 30%, στόχος να γίνει ανάρτηση των χαρτών το 2020

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Με έντονους ρυθμούς συνεχίζεται η διαδικασία για την κατάρτιση των δασικών χαρτών στη Ροδόπη, με την Διεύθυνση Δασών να έχει αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπινων πόρων της στην όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση, ώστε να ξεκινήσει η πρώτη ανάρτηση των δασικών χαρτών από τις αρχές του επόμενου χρόνου.
 
Η κατάρτιση των Δασικών Χαρτών έχει ως αντικείμενο την οριοθέτηση και καταγραφή των δασών και δασικών εκτάσεων, που διέπονται από το ειδικό προστατευτικό πλαίσιο των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, κατά τρόπο ακριβή, διαφανή και οριστικό.
 
Στη Ροδόπη έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής έκτασης, και τα τελευταία χρόνια γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάρτισής τους, μέσω του υπουργείου Περιβάλλοντος.
 
Τη διαδικασία κατάρτισης πραγματοποιεί η «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που ανέθεσε σε ιδιώτες μελετητές την κατάρτιση των χαρτών, με προϋπολογισμό για τους Δασικούς χάρτες Ξάνθης και Ροδόπης (ανατέθηκαν μαζί) να ανέρχεται στα 2,7 εκατ. ευρώ.
 
Όμως το έργο του αναδόχου πρέπει να ελεγχθεί από την Δασική υπηρεσία, καταγράφοντας λάθη και απαραίτητες διορθώσεις που πρέπει να γίνουν στους χάρτες. Αυτή είναι η διαδικασία που γίνεται αυτή την εποχή, με στόχο να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του χρόνου για να ξεκινήσει η ανάρτηση των χαρτών από το 2020.
 
Όπως σημείωσε η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ροδόπης κ. Μαρίνα Γκοτζαρίδου, τα στελέχη της υπηρεσίας έχουν ως πρώτο μέλημα να προχωρήσει η όλη διαδικασία το ταχύτερο δυνατόν, χωρίς βέβαια να αμελούν τις άλλες υποχρεώσεις της, οι οποίες είναι σταθερές και συνεχείς.
 
Ο έλεγχος γίνεται σε τρείς φάσεις, με τον ανάδοχο να παραδίδει αρχικά το 30% των χαρτών στην υπηρεσία, η οποία ήδη έκανε τον έλεγχο και κατέθεσε τις παρατηρήσεις της σε αυτόν, ενώ αυτή την περίοδο έχει παραδοθεί το 40%, το οποίο και επεξεργάζονται.
 
Όταν ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία, στη συνέχεια θα πρέπει να παραδοθεί και το υπόλοιπο των χαρτών και να ελεγχθεί από την υπηρεσία, ώστε να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία και να αναρτηθούν οι χάρτες για όλη τη Ροδόπη σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί από το αρμόδιο Υπουργείο και την Εθνικό Κτηματολόγιο στις αρχές του 2020.
 
Βέβαια η ανάρτηση των χαρτών δεν σημαίνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας, μιας και στη συνέχεια θα γίνουν τυχόν ενστάσεις και παρατηρήσεις από τους κατοίκους αλλά και ενδιαφερόμενους φορείς, ώστε τελικά να κυρωθούν οι δασικοί χάρτες.
 
Μετά την κύρωση θα αποτελέσουν εργαλείο τόσο για την δασική υπηρεσία, διευκολύνοντας τις εργασίες της, αλλά και για όλους τους πολίτες και τους φορείς, σε συνδυασμό και με το κτηματολόγιο.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine