Ιατρικές εξετάσεις από τα Θρακικά Εκκοκκιστήρια

18.05.2019 10:33

Κώστας Μαρκενδούδης

Σε παραγωγούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα "Πιστοποίηση Fibermax με βιώσιμες γεωργικές πρακτικές (CSF)"

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Ιατρικές εξετάσεις, (τσεκ απ) των παραγωγών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα "Πιστοποίηση Fibermax με βιώσιμες γεωργικές πρακτικές (CSF)" πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες, στο πλαίσιο δράσης παροχής υπηρεσιών Ιατρικής από τα Θρακικά Εκκοκκιστήρια σε βαμβακοπαραγωγούς.
 
Η εταιρεία φέτος, μέσω του προγράμματος πιστοποίησης, παρέχει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες βαμβακοπαραγωγούς για ιατρικό τσεκάπ χωρίς κανένα κόστος.
 
Με τις εξετάσεις να είναι ακόμη εν εξελίξει μέχρι τώρα έχει περάσει από αυτές περίπου το 1/3 των παραγωγών του προγράμματος.
 
Το checkup γίνεται από τους ιατρούς Δημήτρη Χαδόλια και Μαρία Αγαθοκλέους, που είναι και οι δύο Ειδικοί Ιατροί εργασίας MSc, διδάκτορες της Ιατρικής ΔΠΘ και φέτος περιλαμβάνει: Κλινική εξέταση, Σπιρομέτρηση, Ακοόγραμμα, Ηλεκτροκαρδιογράφημα.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine