Περιμένοντας, 65 χρόνια μετά…

23.03.2018 11:01

Απαρατήρητα

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Κατά την ιστορική αναδρομή του κάθετου άξονα που έκανε ο κ. Μανούδης στο πρώτο μέρος της παρουσίασης του κατά την εκδήλωση της ΟΕΒΕΣ ένα από τα σημεία που μας κέντρισαν το ενδιαφέρον είναι ότι ανάμεσα στο αρχείο του κ. Μανούδη, περιέχεται η πρώτη δημοσίευση του πατέρα του, το 1953, στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Ελευθέρα Σκέψις», όπου τονίζεται πως η Ροδόπη υπάρχουν αξιόλογες συνθήκες αναπτύξεως ενός διαμετακομιστικού εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών.
 
Μάλιστα σημειώνεται πως ουδεμία περιοχή της Ελλάδας δεν βρίσκεται σε τόσο προνομιακή θέση όσο η Ροδόπη. Το πιο όμως σημαντικό, είναι πως θα πρέπει «Να κινηθούν οι πάντες προς την κατεύθυνσιν αυτή αμέσως, άνευ χρονοτριβής, ίνα μην απωλεσθή μια μοναδική ευκαιρία οικονομικής ανέλιξης του τόπου, ο οποίος πρέπει να είναι ο φυσικός φορεύς των οικονομικών συναλλαγών των δύο γειτονικών χωρών».
 
Δυστυχώς 65 χρόνια μετά, ακόμα και μετά τη διάνοιξη του κάθετου άξονα, πόσοι μπορούν να πουν πως κινούνται οι πάντες προς την κατεύθυνση αυτή, ή έχουν αντιληφθεί τα οφέλη; Κ.Μ.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine