Δύο άτομα για το Κέντρο Κοινότητάς του ψάχνει ο Δήμος Ιάσμου

22.04.2017 10:39

Κώστας Μαρκενδούδης

Αναζητείται ένας κοινωνικός λειτουργός και ένας ψυχολόγος

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Δύο άτομα, ένα Κοινωνικό Λειτουργό και ένα Ψυχολόγο, για το Κέντρο Κοινότητας που θα λειτουργήσει στον Ίασμο ψάχνει ο Δήμος Ιάσμου, τους οποίους θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος.
 
Για τις δύο θέσεις προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων του Νομού Ροδόπης. 

Τα απαιτούμενα πτυχία 

Αναλυτικότερα, ο Δήμος Ιάσμου ζητά ένα άτομο για θέση ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, με πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 
Επιπλέον οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
 
Η δεύτερη θέση ΠΕ Ψυχολόγων απαιτεί πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, καθώς και άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του  Ψυχολόγου.
 
Info
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την  αριθ. πρωτ: 3174 /20-04-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2017  με  τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις  συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων’’» (έκδοσης 29-11-2016) και την αίτηση ΣΟΧ. 5,  στην ιστοσελίδα  του Δήμου Ιάσμου (www.iasmos.gr),  στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ιάσμου και  στην ιστοσελίδα  του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine