Ένας πίνακας δια χειρός Ελένης Πεχλιβάνη θα κοσμήσει τα γραφεία της ΔΚΕΠΠΑ Κομοτηνής

Απαρατήρητα