Σήμερα ανοίγουν οι αιτήσεις για τις δύο προσλήψεις στο Κατάστημα Πωλήσεων της ΔΕΗ στην Κομοτηνή

18.07.2019 10:31

Προθεσμία μέχρι τις 29 Ιουλίου

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Ξεκινά σήμερα η υποβολή των αιτήσεων για τις 86 προσλήψεις ατόμων από τη ΔΕΗ που θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών σε καταστήματα πωλήσεων που εδρεύουν στη Βόρεια Ελλάδα.
 
Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με την κατανομή των θέσεων, δύο άτομα ειδικότητας ΔΕ Υπάλληλοι γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) προβλέπεται να απασχοληθούν στο Κατάστημα Πωλήσεων Κομοτηνής.
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ  ΒΟΡΕΙΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ Οδός : Αδριανουπόλεως 24, T.K. 55 133 - Θεσσαλονίκη  (αρμόδιος: κος Πετρόπουλος Αντώνιος  τηλ. 2310 – 482277 & 2310 - 454054). Η προθεσμία υποβολής εκπνέει τη Δευτέρα 29 Ιουλίου.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ αριθ.2/2019, τα σχετικά με την Ανακοίνωση Παραρτήματα καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης στον δικτυακό τόπο της ΔΕΗ www.dei.gr  ακολουθώντας τη διαδρομή: Απασχόληση à Θέσεις Εργασίας à Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine