Ημερίδα από το ΤΕΕ Θράκης για τις μελέτες οδικών έργων

06.02.2019 10:45

Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Τα τελευταία χρόνια έχουν εισαχθεί στη Νομοθεσία της χώρας σειρές κειμένων που προέρχονται από την προώθηση της γνώσης του μηχανικού και την εξειδίκευσή της σε συγκεκριμένους τομείς, την υποχρέωση από μέρους της χώρας ένταξης των Ευρωπαϊκών Οδηγιών στο Εθνικό Δίκαιο και την εξέλιξη των αναγκών της κοινωνίας.
 
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των ανωτέρω, αποτελούν οι Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων σε θέματα επιπέδου ασφάλειας οδών (οι γνωστές ΟΜΟΕ-ΣΑΟ). Η εμπλοκή πολλαπλών πλαισίων όπως εγκύκλιοι για την εφαρμογή τύπου στηθαίων, τιμολόγια και αναθεωρήσεις, ΟΜΟΕ-ΣΑΟ, ΟΜΟΕ-ΣΠΕΟ κλπ έχουν διαμορφώσει ένα πολύπλοκο πλαίσιο για την εφαρμογή σημαντικών στοιχείων ασφάλειας.
 
Στα πλαίσια αυτά το ΤΕΕ-Θράκης διοργανώνει ημερίδα με τίτλο «Σύγχρονες Απόψεις για την ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - Έλεγχοι - Επιθεωρήσεις – Μελέτες».
 
Ομιλητής θα είναι ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Νίκος Ηλιού.
 
Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:30
στην Κομοτηνή, στην αίθουσα Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Θράκης (Παρνασσού 6).
 
Το πρόγραμμα της ημερίδας αναλυτικά περιλαμβάνει:
 
10:30–11.00 :  Εγγραφές – Έναρξη
11:00–11:45 :  Α΄ Μέρος:  Πολιτική οδικής ασφάλειας και θεσμικό πλαίσιο.                  
Αρχές σχεδιασμού οδών. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008-96-ΕΚ
11:45–12:00 :  Ερωτήσεις
12:00–12:45 :  Β΄ Μέρος: Προσδιορισμός και Βελτίωση επικίνδυνων θέσεων.
Οδική   Ασφάλεια & Σχεδιασμός Οδών ΟΜΟΕ - Λοιπές οδηγίες και κανονισμοί
12:45–13:00 :  Ερωτήσεις
13:00–13:45 :  Γ΄ Μέρος: Ασφαλές σύστημα οδικής κυκλοφορίας, ανθρώπινος παράγοντας και ασφαλής σχεδιασμός οδών
13:45–14:15 :  Ερωτήσεις – Συζήτηση
 
Info
Είσοδος ελεύθερη.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine