Κλίμα ασάφειας έχουν δημιουργήσει οι προβλέψεις του Μητρώου των τεχνικών επιχειρήσεων

02.11.2018 09:58

Κώστας Μαρκενδούδης

Εισήγηση του Δ. Λουρίκα στο συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Σε ημερίδα που διοργανώθηκε από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) συμμετείχε ως κύριος ομιλητής, αναδεικνύοντας και τη σημασία άτομα από την περιοχή μας να έχουν παρεμβατικό λόγο και ρόλο σε ζητήματα πανελλήνιας εμβέλειας, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης και μέλος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) κ. Δημήτρης Λουρίκας.
 
Η ημερίδα είχε ως αντικείμενο την μέχρι τώρα εμπειρία από την εφαρμογή του Ν. 4412/2016, γνωστού και ως νόμου των Δημοσίων Συμβάσεων, και την αντιμετώπιση των δύο κύριων προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί από αυτόν για το τεχνικό κόσμο της χώρας.
 
Αυτά είναι το Μητρώο των τεχνικών επιχειρήσεων, και οι ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές στα δημόσια έργα, θέματα τα οποία πλήττουν καίρια όλο τον τεχνικό κόσμο ιδίως στις μέρες μας που τα έργα προς δημοπράτηση έχουν μειωθεί σημαντικά.
 
Ο κ. Λουρίκας χαιρέτησε τις εργασίες της ημερίδας εκπροσωπώντας την ΕΑΑΔΗΣΥ, όπου τοποθετήθηκε για το γενικό ζήτημα της εφαρμογής του νόμου ενώ ήταν ο εισηγητής του προβλήματος των Μητρώων των οικονομικών φορέων κατά το Ν. 4412/2016. 

Κλίμα ασάφειας από το Μητρώο 

Όπως ανέφερε στην εισήγησή του, το Μητρώο είναι στην ουσία η ιστορία και πιθανώς το «διαβατήριο» για κάθε εργολήπτη μηχανικό μιας και η εγγραφή και κατάταξη σε τάξεις του ΜΕΕΠ δίνει τη δυνατότητα σε κάθε εργολήπτη μηχανικό να συμμετέχει σε δημοπρασία.
 
Με το νέο νόμο δίνεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές (π.χ. Δήμοι, Περιφέρειες κτλ.) να ορίζουν αυτές τα κριτήρια επιλογής δηλαδή την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία λαμβάνουν υπόψη τους οι αναθέτουσες αρχές για την απόδειξη των κριτηρίων επιλογής.
 
Αυτή όμως ακριβώς η διακριτική ευχέρεια και ευλυγισία των αναθετουσών αρχών, δημιουργεί ένα κλίμα ασάφειας στις τεχνικές εταιρείες το οποίο συχνά έχει ως αποτέλεσμα να είναι εις βάρος των δημοπρατούμενων έργων, σημείωσε ο κ. Λουρίκας.
 
Στην ημερίδα παρευρέθηκαν και μίλησαν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γεώργιος Στασινός, ο πρόεδρος του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις, ο πρόεδρος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ κ. Γεώργιος Βλάχος.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine