ΔΔΕ Ροδόπης, 1ο και 2ο ΕΠΑΛ συμμετέχουν σε πρόγραμμα Erasmus+ που φιλοδοξεί να συνδέσει την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας

16.12.2017 10:14

«Πιστεύουμε ότι οι δράσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το έργο θα συμβάλουν ώστε να καταστεί η αυτό-απασχόληση δυνατή»

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης σε συνεργασία με το 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Κομοτηνής συμμετέχει στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2 «EROVET: Fostering youth employability through an European Research Group on VET». Η εν λόγω δράση έχει διάρκεια από  1 Οκτωβρίου 2017 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εκτός από την Ελλάδα, οργανισμοί και σχολεία από την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, τη Γερμανία και την Τουρκία.
 
Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να εξεταστούν τα εκπαιδευτικά συστήματα που εφαρμόζονται στην τεχνική εκπαίδευση χωρών που συμμετέχουν και η πανευρωπαϊκή τους εφαρμογή. Το έργο αυτό στοχεύει στην προώθηση της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας των νέων και στην ενίσχυση του διπλού συστήματος εκπαίδευσης (Dual System), της μάθησης και της επιχειρηματικότητας.
 
Σημαντικό ρόλο στα παραπάνω έχει η κατάρτιση των μαθητών που πρέπει να ενσωματώνει επαρκή προσανατολισμό και καθοδήγηση, να ανοίγει τις δυνατότητες πρόσβασης στις ευρωπαϊκές εργασιακές πρακτικές, να εγγυάται τη μάθηση βάσει της εργασίας και να εκπαιδεύει τους μαθητευόμενους για αυτό-απασχόληση.
 
«Πιστεύουμε ότι οι δράσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το έργο θα συμβάλουν ώστε να καταστεί αυτή η αυτό-απασχόληση δυνατή» αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωσή τους οι τρεις εταίροι από τη Ροδόπη.
 
«Σύμφωνα με τη Eurostat» εξηγούν, «τον Δεκέμβριο του 2016, 4.219 εκατομμύρια νέοι ήταν άνεργοι στην ΕΕ των 28 και το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 18,6%. Την ίδια περίοδο, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Γερμανία (6,5%), και το υψηλότερο στην Ελλάδα (44,2%), στην Ισπανία (42,9%)και στην Ιταλία (40,1%). Οι ειδικοί ερευνητές συμφωνούν ότι η έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας είναι ένα από τα εμπόδια που έχουν να αντιμετωπίσουν οι νέοι όταν ξεκινούν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία».
 
Γι ‘ αυτό οι συντελεστές αυτού του προγράμματος πιστεύουν ότι η αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων και των θέσεων που προσφέρονται στην αγορά εργασίας είναι ένα από τα βασικά ζητήματα, διότι υπάρχει έλλειψη ισχυρής σύνδεσης μεταξύ της κατάρτισης, των απαιτήσεων των εταιρειών και της οικονομικής εργασιακής πραγματικότητας των τοπικών κοινωνιών. «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε οικοδομήσει μια εταιρική σχέση με συναφή ενδιαφερόμενα μέρη όπως τα οικονομικά ιδρύματα, τα εμπορικά επιμελητήρια και τα κέντρα κατάρτισης στο έργο, ελπίζοντας να δώσουμε μια καινούργια διάσταση στην εκπαίδευση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών μας» καταλήγουν. 

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine